Иргэд 1992 оноос хойшхи хар үйл явдлыг нэрлэж байна

НИТХ-Н СОНГИНХАЙРХАН ДҮҮРЭГ Ц.ТӨРХҮҮ
Нам, эвсэл : Монгол Ардын Нам
Сонгууль : Нийслэл
Аймаг/хот : Улаанбаатар
Сум/дүүрэг :
Сонгинхайрхан дүүрэг
Цагаан жагсаалт