Иргэд 1992 оноос хойшхи хар үйл явдлыг нэрлэж байна

УИХ-Н АРХАНГАЙ АЙМАГ 2-Р ТОЙРОГ Н.БАТБАЯР
Нам, эвсэл : Ардчилсан Нам
Сонгууль : Улсын Их Хурал
Аймаг/хот :
Сум/дүүрэг :
Архангай аймаг 
2-р тойрог: Эрдэнэбулган сумын 1,2,3,4,5,6,7-р баг, Төвшлүүлэх, Цэнхэр сум
Цагаан жагсаалт