Иргэд 1992 оноос хойшхи хар үйл явдлыг нэрлэж байна

УИХ-Н ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ 22-Р ТОЙРОГ Д.ЭРДЭНЭ
Нам, эвсэл : Монгол Ардын Хувьсгалт Нам
Сонгууль : Улсын Их Хурал
Аймаг/хот :
Сум/дүүрэг :
ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ 
22-р тойрог: Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын 1 дүгээр баг /Баруунсайхан/, 2 дугаар баг /Хан-Уул/, 5 дугаар баг /Зүүнсайхан/, 7 дугаар баг /Оюут/, 8 дугаар баг /Цагаанбулаг/, Хүрмэн, Баяндалай, Ноён, Сэврэй, Гурвантэс, Булган, Мандал-Овоо, Ханхонгор сум 
Цагаан жагсаалт