Иргэд 1992 оноос хойшхи хар үйл явдлыг нэрлэж байна

УИХ-Н ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ 23-Р ТОЙРОГ Д.БАТ-ЭРДЭНЭ
Нам, эвсэл : Ардчилсан Нам
Сонгууль : Улсын Их Хурал
Аймаг/хот :
Сум/дүүрэг :
ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ 
23-р тойрог: Даланзадгад сумын 3 дугаар баг /Төв/, 4 дүгээр баг /Дундсайхан/, 6 дугаар баг /
Их-Уул/, Цогт-Овоо, Цогтцэций, Манлай, Ханбогд, Баян-Овоо, Номгон сум  
Цагаан жагсаалт