Иргэд 1992 оноос хойшхи хар үйл явдлыг нэрлэж байна

УИХ-Н ТӨВ АЙМАГ 28-Р ТОЙРОГ Ц.ОЮУНСАЙХАН
Нам, эвсэл : Монгол Ардын Хувьсгалт Нам
Сонгууль : Улсын Их Хурал
Аймаг/хот :
Сум/дүүрэг :
ТӨВ АЙМАГ
28-р тойрог: Төв аймгийн Архуст, Баян, Баяндэлгэр, Баянжаргалан, Баянцагаан,
Мөнгөнморьт, Эрдэнэ, Батсүмбэр, Сэргэлэн сум, Зуунмод сумын 2 дугаар баг /Ланс/, 6 дугаар
баг /Баруун зуунмод/
Цагаан жагсаалт