Иргэд 1992 оноос хойшхи хар үйл явдлыг нэрлэж байна

УИХ-Н ХЭНТИЙ АЙМАГ 40-Р ТОЙРОГ М.ХҮДЭРБААТАР
Нам, эвсэл : Ардчилсан Нам
Сонгууль : Улсын Их Хурал
Аймаг/хот :
Сум/дүүрэг :
ХЭНТИЙ АЙМАГ 
40-р тойрог: Хэнтий аймгийн Батширээт, Баянмөнх, Дархан, Дэлгэрхаан, Өмнөдэлгэр,
Цэнхэрмандал, Бор-Өндөр сум
Цагаан жагсаалт