Иргэд 1992 оноос хойшхи хар үйл явдлыг нэрлэж байна

УИХ-Н ОРХОН АЙМАГ 47-Р ТОЙРОГ Д.АТАРМАА
Нам, эвсэл : Монгол Ардын Нам
Сонгууль : Улсын Их Хурал
Аймаг/хот :
Сум/дүүрэг :
ОРХОН АЙМАГ 
47-р тойрог: Баян-Өндөр сумын Уурхайчин, Оюут, Согоот, Дэнж, Уртын гол, Их залуу, Шанд баг
Цагаан жагсаалт