Иргэд 1992 оноос хойшхи хар үйл явдлыг нэрлэж байна

УИХ-Н ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ 20-Р ТОЙРОГ Д.ЖАРГАЛ
Нам, эвсэл : Ардчилсан Нам
Сонгууль : Улсын Их Хурал
Аймаг/хот :
Сум/дүүрэг :
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ  
20-р тойрог: Арвайхээр, Тарагт сум
Цагаан жагсаалт