Иргэд 1992 оноос хойшхи хар үйл явдлыг нэрлэж байна

УИХ-Н БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ 54-Р ТОЙРОГ Д.АРВИН
Нам, эвсэл : Ардчилсан Нам
Сонгууль : Улсын Их Хурал
Аймаг/хот :
Сум/дүүрэг :
БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ 
54-р тойрог: БЗ дүүргийн 8, 10, 20, 23, 28 дугаар хороо
Цагаан жагсаалт