Иргэд 1992 оноос хойшхи хар үйл явдлыг нэрлэж байна

УИХ-Н СҮХБААТАР, БАГАНУУР ДҮҮРЭГ 61-Р ТОЙРОГ СҮ.БАТБОЛД
Нам, эвсэл : Монгол Ардын Нам
Сонгууль : Улсын Их Хурал
Аймаг/хот :
Сум/дүүрэг :
СҮХБААТАР, БАГАНУУР ДҮҮРЭГ 
61-р тойрог: СБ дүүргийн 11,12,13,14 дүгээр хороо, Багануур дүүргийн 5 дугаар хороо
Цагаан жагсаалт