Иргэд 1992 оноос хойшхи хар үйл явдлыг нэрлэж байна

УИХ-Н БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ 67-Р ТОЙРОГ Н.НАРАНГЭРЭЛ
Нам, эвсэл : Бүгд Найрамдах Нам
Сонгууль : Улсын Их Хурал
Аймаг/хот :
Сум/дүүрэг :
БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ 
67-р тойрог: Баянгол дүүргийн 1, 2, З, 4, 20 дугаар хороо
Цагаан жагсаалт