Иргэд 1992 оноос хойшхи хар үйл явдлыг нэрлэж байна

НИТХ-Н СОНГИНХАЙРХАН ДҮҮРЭГ Н.ГАНТӨМӨР
Нам, эвсэл : Ардчилсан Нам
Сонгууль : Нийслэл
Аймаг/хот : Улаанбаатар
Сум/дүүрэг :
Сонгинхайрхан дүүрэг
Цагаан жагсаалт