Иргэд 1992 оноос хойшхи хар үйл явдлыг нэрлэж байна

НИТХ-Н ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ 38-Р ТОЙРОГ Б.БОЛДБААТАР

Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжиж байна (0 санал)
Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжихгүй байна (0 санал)
Чингэлтэй дүүрэг 38-р тойрог

Нэр дэвшигчид өгсөн саналууд

Цагаан жагсаалт