Иргэд 1992 оноос хойшхи хар үйл явдлыг нэрлэж байна

УИХ-Н АРХАНГАЙ АЙМАГ 1-Р ТОЙРОГ С.ЗАЯАДЭЛГЭР

Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжиж байна (0 санал)
Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжихгүй байна (0 санал)
АРХАНГАЙ АЙМАГ
1-р тойрог: Булган, Ихтамир,
Өндөр-Улаан, Тариат, Хангай,
Цахир, Чулуут, Жаргалант сум

Нэр дэвшигчид өгсөн саналууд

Одоогоор санал байхгүй байна!

Цагаан жагсаалт