Иргэд 1992 оноос хойшхи хар үйл явдлыг нэрлэж байна

УИХ-Н БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ 4-Р ТОЙРОГ А.БАКЕЙ

Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжиж байна (0 санал)
Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжихгүй байна (0 санал)
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ
4-р тойрог: Сагсай, Цэнгэл,
Улаанхус, Ногооннуур, Бугат сум,
Өлгий сумын 7 дугаар баг /Хотгор/

Нэр дэвшигчид өгсөн саналууд

Одоогоор санал байхгүй байна!

Цагаан жагсаалт