Иргэд 1992 оноос хойшхи хар үйл явдлыг нэрлэж байна

УИХ-Н БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ 5-Р ТОЙРОГ Х.ЕРЖАН

Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжиж байна (0 санал)
Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжихгүй байна (0 санал)
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ
 5-р тойрог: Өлгий сумын 1, 2, 3,
4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 дугаар баг

Нэр дэвшигчид өгсөн саналууд

Цагаан жагсаалт