Иргэд 1992 оноос хойшхи хар үйл явдлыг нэрлэж байна

УИХ-Н БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ 6-Р ТОЙРОГ Д.МУРАТ

Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжиж байна (0 санал)
Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжихгүй байна (0 санал)
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ
6-р тойрог: Алтай, Буянт, Толбо,
Булган, Дэлүүн, Алтанцөгц,
Баяннуур сум

Нэр дэвшигчид өгсөн саналууд

Цагаан жагсаалт