Иргэд 1992 оноос хойшхи хар үйл явдлыг нэрлэж байна

УИХ-Н БАЯНХОНГОР АЙМАГ 7-Р ТОЙРОГ Г.ЗАНДАНШАТАР

Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжиж байна (0 санал)
Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжихгүй байна (0 санал)
БАЯНХОНГОР АЙМАГ
7-р тойрог: Баянхонгор сумын 1
дүгээр баг /Номгон/, 4 дүгээр баг /
Угалз/, 8 дугаар баг /Шаргалжуут/,
Өлзийт, Жинст, Богд, Баянлиг,
Баянговь, Шинэжинст сум 

Нэр дэвшигчид өгсөн саналууд

Цагаан жагсаалт