Иргэд 1992 оноос хойшхи хар үйл явдлыг нэрлэж байна

УИХ-Н БАЯНХОНГОР АЙМАГ 9-Р ТОЙРОГ Б.БАТ-ЭРДЭНЭ

Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжиж байна (0 санал)
Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжихгүй байна (0 санал)
БАЯНХОНГОР АЙМАГ
9-р тойрог: Галуут, Гурванбулаг, Заг,
Жаргалант, Эрдэнэцогт, Баян-Овоо
сум, Баянхонгор сумын 3 дугаар баг /
Дуурсах/, 5 дугаар баг /Цагаанчулуут/, 6
дугаар баг /Гэгээншавь/ 

Нэр дэвшигчид өгсөн саналууд

Одоогоор санал байхгүй байна!

Цагаан жагсаалт