Иргэд 1992 оноос хойшхи хар үйл явдлыг нэрлэж байна

УИХ-Н ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ 11-Р ТОЙРОГ Ш.ЭРДЭНЭБАТ

Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжиж байна (0 санал)
Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжихгүй байна (0 санал)
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ
11-р тойрог: Говь-Алтай аймгийн
Есөнбулаг, Алтай, Баян-Уул, Бугат, Дарив,
Жаргалан, Шарга, Тонхил, Төгрөг, Хөхморьт,
Бигэр, Дэлгэр, Тайшир, Халиун, Цогт, Цээл,
Чандмань, Эрдэнэ сум

Нэр дэвшигчид өгсөн саналууд

Одоогоор санал байхгүй байна!

Цагаан жагсаалт