Иргэд 1992 оноос хойшхи хар үйл явдлыг нэрлэж байна

УИХ-Н ДОРНОГОВЬ АЙМАГ 13-Р ТОЙРОГ Ш.ТӨМӨРСҮХ

Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжиж байна (0 санал)
Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжихгүй байна (0 санал)
ДОРНОГОВЬ АЙМАГ
13-р тойрог: Дорноговь аймгийн
Замын-Үүд, Улаанбадрах, Хатанбулаг,
Хөвсгөл, Эрдэнэ, Сайншанд сум

Нэр дэвшигчид өгсөн саналууд

Одоогоор санал байхгүй байна!

Цагаан жагсаалт