Иргэд 1992 оноос хойшхи хар үйл явдлыг нэрлэж байна

УИХ-Н ДУНДГОВЬ АЙМАГ 16-Р ТОЙРОГ Б.МӨНХБОЛОР

Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжиж байна (0 санал)
Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжихгүй байна (0 санал)
ДУНДГОВЬ АЙМАГ
16-р тойрог: Дундговь аймгийн Адаацаг,
Баянжаргалан, Говь-Угтаал, Гурвансайхан,
Дэлгэрхангай, Дэлгэрцогт, Дэрэн, Луус,
Сайнцагаан, Сайхан-Овоо, Хулд, Цагаандэлгэр,
Эрдэнэдалай, Өлзийт, Өндөршил сум

Нэр дэвшигчид өгсөн саналууд

Одоогоор санал байхгүй байна!

Цагаан жагсаалт