Иргэд 1992 оноос хойшхи хар үйл явдлыг нэрлэж байна

УИХ-Н ЗАВХАН АЙМАГ 18-Р ТОЙРОГ З.НАРАНТУЯА

Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжиж байна (0 санал)
Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжихгүй байна (0 санал)
 ЗАВХАН АЙМАГ
18-р тойрог: Алдархаан, Отгон, Шилүүстэй,
Цагаанхайрхан, Цагаанчулуут, Дөрвөлжин,
Ургамал, Завханмандал, Сантмаргац,
Эрдэнэхайрхан сум, Улиастай сумын 1, 2, 3,
4, 5, 6 дугаар баг

Нэр дэвшигчид өгсөн саналууд

Одоогоор санал байхгүй байна!

Цагаан жагсаалт