Иргэд 1992 оноос хойшхи хар үйл явдлыг нэрлэж байна

УИХ-Н ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ 19-Р ТОЙРОГ Б.ЭНХТӨР

Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжиж байна (0 санал)
Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжихгүй байна (0 санал)
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ
19-р тойрог: Өвөрхангай аймгийн
Хужирт, Зүүнбаян-Улаан, Уянга,
Бат-Өлзий, Хархорин сум

Нэр дэвшигчид өгсөн саналууд

Одоогоор санал байхгүй байна!

Цагаан жагсаалт