Иргэд 1992 оноос хойшхи хар үйл явдлыг нэрлэж байна

УИХ-Н ТӨВ АЙМАГ 30-Р ТОЙРОГ Д.ДОРЖПҮРЭВ

Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжиж байна (0 санал)
Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжихгүй байна (0 санал)
ТӨВ АЙМАГ
30-р тойрог: Баянчандмань,
Борнуур, Жаргалант, Заамар, Сүмбэр,
Угтаалцайдам, Цээл сум, Зуунмод
сумын 1 дүгээр баг /Номт/, 4 дүгээр
баг /Зүүндэлгэр/

Нэр дэвшигчид өгсөн саналууд

Цагаан жагсаалт