Иргэд 1992 оноос хойшхи хар үйл явдлыг нэрлэж байна

УИХ-Н УВС АЙМАГ 32-Р ТОЙРОГ Н.ЦЭРЭНБАТ

Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжиж байна (0 санал)
Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжихгүй байна (0 санал)
УВС АЙМАГ
32-р тойрог: Малчин, Хяргас,
Завхан, Наранбулаг, Тариалан, Ховд
сум, Улаангом сумын 4, 9, 10, 11
дүгээр баг

Нэр дэвшигчид өгсөн саналууд

Цагаан жагсаалт