Иргэд 1992 оноос хойшхи хар үйл явдлыг нэрлэж байна

УИХ-Н УВС АЙМАГ 33-Р ТОЙРОГ Н.УЛАМБАЯР

Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжиж байна (0 санал)
Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжихгүй байна (0 санал)
УВС АЙМАГ
33-р тойрог: Өндөрхангай,
Зүүнхангай, Өлгий, Өмнөговь,
Бөхмөрөн, Түргэн сум, Улаангом
сумын 1, 2, 5, 6 дугаар баг

Нэр дэвшигчид өгсөн саналууд

Одоогоор санал байхгүй байна!

Цагаан жагсаалт