Иргэд 1992 оноос хойшхи хар үйл явдлыг нэрлэж байна

УИХ-Н ХОВД АЙМАГ 34-Р ТОЙРОГ С.ГАН-ЭРДЭНЭ

Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжиж байна (0 санал)
Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжихгүй байна (0 санал)
ХОВД АЙМАГ
34-р тойрог: Ховд аймгийн Дарви,
Дөргөн, Зэрэг, Цэцэг, Чандмань сум,
Жаргалант сумын Бугат, Жаргалан,
Рашаант, Хайрхан баг

Нэр дэвшигчид өгсөн саналууд

Одоогоор санал байхгүй байна!

Цагаан жагсаалт