Иргэд 1992 оноос хойшхи хар үйл явдлыг нэрлэж байна

УИХ-Н ХОВД АЙМАГ 35-Р ТОЙРОГ Д.БАТЧОЙЖ

Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжиж байна (0 санал)
Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжихгүй байна (0 санал)
ХОВД АЙМАГ
35-р тойрог: Алтай, Буянт, Манхан,
Мөст, Үенч сум, Жаргалант сумын
Баатархайрхан, Бичигт, Наран, Тахилт
баг

Нэр дэвшигчид өгсөн саналууд

Одоогоор санал байхгүй байна!

Цагаан жагсаалт