Иргэд 1992 оноос хойшхи хар үйл явдлыг нэрлэж байна

УИХ-Н ХӨВСГӨЛ АЙМАГ 39-Р ТОЙРОГ П.ЗОЛЗАЯА

Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжиж байна (0 санал)
Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжихгүй байна (0 санал)
ХӨВСГӨЛ АЙМАГ
39-р тойрог: Мөрөн сумын 1, 2,
3, 4, 6 дугаар баг, Жаргалант, Галт,
Төмөрбулаг, Тосонцэнгэл, Рашаант,
Их-Уул сум

Нэр дэвшигчид өгсөн саналууд

Одоогоор санал байхгүй байна!

Цагаан жагсаалт