Иргэд 1992 оноос хойшхи хар үйл явдлыг нэрлэж байна

УИХ-Н ХЭНТИЙ АЙМАГ 40-Р ТОЙРОГ Г.БАТБОЛД

Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжиж байна (0 санал)
Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжихгүй байна (0 санал)
ХЭНТИЙ АЙМАГ
40-р тойрог: Хэнтий аймгийн
Батширээт, Баянмөнх, Дархан,
Дэлгэрхаан, Өмнөдэлгэр,
Цэнхэрмандал, Бор-Өндөр сум

Нэр дэвшигчид өгсөн саналууд

Цагаан жагсаалт