Иргэд 1992 оноос хойшхи хар үйл явдлыг нэрлэж байна

УИХ-Н ХЭНТИЙ АЙМАГ 41-Р ТОЙРОГ Б.ХҮДЭРЯН

Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжиж байна (0 санал)
Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжихгүй байна (0 санал)
ХЭНТИЙ АЙМАГ
41-р тойрог: Батноров,
Баян-Адрага, Баян-Овоо, Баянхутаг,
Галшар, Дадал, Норовлин, Биндэр
сум

Нэр дэвшигчид өгсөн саналууд

Одоогоор санал байхгүй байна!

Цагаан жагсаалт