Иргэд 1992 оноос хойшхи хар үйл явдлыг нэрлэж байна

УИХ-Н ОРХОН АЙМАГ 47-Р ТОЙРОГ Х.ЗОЛЖАРГАЛ

Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжиж байна (0 санал)
Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжихгүй байна (0 санал)
ОРХОН АЙМАГ
47-р тойрог: Баян-Өндөр сумын
Уурхайчин, Оюут, Согоот, Дэнж, Уртын
гол, Их залуу, Шанд баг

Нэр дэвшигчид өгсөн саналууд

Одоогоор санал байхгүй байна!

Цагаан жагсаалт