Иргэд 1992 оноос хойшхи хар үйл явдлыг нэрлэж байна

УИХ-Н ОРХОН АЙМАГ 48-Р ТОЙРОГ Б.МЯГМАРСҮРЭН

Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжиж байна (0 санал)
Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжихгүй байна (0 санал)
ОРХОН АЙМАГ
48-р тойрог: Баян-Өндөр сумын
Уртбулаг, Бүрэнбүст, Цагаанчулуут,
Баянбулаг, Булаг, Наран, Даваат, 
Рашаант баг

Нэр дэвшигчид өгсөн саналууд

Одоогоор санал байхгүй байна!

Цагаан жагсаалт