Иргэд 1992 оноос хойшхи хар үйл явдлыг нэрлэж байна

УИХ-Н СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ 59-Р ТОЙРОГ Ц.МӨНХЖИН

Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжиж байна (0 санал)
Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжихгүй байна (0 санал)
СҮХБААТАР, БАГАНУУРДҮҮРЭГ
59-р тойрог: Сүхбаатар дүүргийн
1, 2, 3, 4, 5, 6 дугаар хороо,
Багануур дүүргийн 2 ба 4 дүгээр
хороо

Нэр дэвшигчид өгсөн саналууд

Одоогоор санал байхгүй байна!

Цагаан жагсаалт