Иргэд 1992 оноос хойшхи хар үйл явдлыг нэрлэж байна

УИХ-Н СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ 60-Р ТОЙРОГ Х.ТЭМҮҮЖИН

Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжиж байна (0 санал)
Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжихгүй байна (0 санал)
СҮХБААТАР, БАГАНУУР ДҮҮРЭГ
60-р тойрог: СБ дүүргийн 7,
8, 9, 10 дугаар хороо, Багануур
дүүргийн 1 дүгээр хороо

Нэр дэвшигчид өгсөн саналууд

Одоогоор санал байхгүй байна!

Цагаан жагсаалт