Иргэд 1992 оноос хойшхи хар үйл явдлыг нэрлэж байна

УИХ-Н СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ 61-Р ТОЙРОГ М.НАМСРАЙ

Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжиж байна (0 санал)
Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжихгүй байна (0 санал)
СҮХБААТАР, БАГАНУУР ДҮҮРЭГ
61-р тойрог: СБ дүүргийн
11,12,13,14 дүгээр хороо, Багануур
дүүргийн 5 дугаар хороо

Нэр дэвшигчид өгсөн саналууд

Одоогоор санал байхгүй байна!

Цагаан жагсаалт