Иргэд 1992 оноос хойшхи хар үйл явдлыг нэрлэж байна

УИХ-Н СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ 62-Р ТОЙРОГ Х.БАТСУУРЬ

Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжиж байна (0 санал)
Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжихгүй байна (0 санал)
СҮХБААТАР, БАГАНУУР ДҮҮРЭГ
62-р тойрог: СБ дүүргийн 15,
16, 17, 18, 19, 20 дугаар хороо,
Багануур дүүргийн 3 дугаар хороо

Нэр дэвшигчид өгсөн саналууд

Цагаан жагсаалт