Иргэд 1992 оноос хойшхи хар үйл явдлыг нэрлэж байна

УИХ-Н ЧИНГЭЛТЭЙ, НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ 64-Р ТОЙРОГ Г.БАЯРСАЙХАН

Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжиж байна (0 санал)
Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжихгүй байна (0 санал)
ЧИНГЭЛТЭЙ, НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ
64-р тойрог: Чингэлтэй дүүргийн 7,
8, 9, 10, 11 дүгээр хороо

Нэр дэвшигчид өгсөн саналууд

Цагаан жагсаалт