Иргэд 1992 оноос хойшхи хар үйл явдлыг нэрлэж байна

УИХ-Н БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ 68-Р ТОЙРОГ М.ЭНХДӨЛ

Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжиж байна (0 санал)
Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжихгүй байна (0 санал)
БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ
68-р тойрог: Баянгол дүүргийн 5, 6, 7,
9, 21 дүгээр хороо

Нэр дэвшигчид өгсөн саналууд

Цагаан жагсаалт