Иргэд 1992 оноос хойшхи хар үйл явдлыг нэрлэж байна

УИХ-Н СОНГИНХАЙРХАН ДҮҮРЭГ 71-Р ТОЙРОГ Л.ОТГОНБАЯР

Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжиж байна (0 санал)
Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжихгүй байна (0 санал)
СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ
71-р тойрог: Сонгинохайрхан
дүүргийн 12, 13, 14, 15, 16, 17, 30, 31
дүгээр хороо

Нэр дэвшигчид өгсөн саналууд

Цагаан жагсаалт