Иргэд 1992 оноос хойшхи хар үйл явдлыг нэрлэж байна

УИХ-Н СОНГИНО ХАЙРХАН ДҮҮРЭГ 72-Р ТОЙРОГ Н.УЧРАЛ

Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжиж байна (0 санал)
Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжихгүй байна (0 санал)
СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ
72-р тойрог: СХ дүүргийн 18, 19, 23,
27, 29 дүгээр хороо

Нэр дэвшигчид өгсөн саналууд

Цагаан жагсаалт