Иргэд 1992 оноос хойшхи хар үйл явдлыг нэрлэж байна

НИТХ-Н БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ 10-Р ТОЙРОГ Т.МӨНХНАСАН

Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжиж байна (0 санал)
Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжихгүй байна (0 санал)
БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ
10-р тойрог

Нэр дэвшигчид өгсөн саналууд

Цагаан жагсаалт