Иргэд 1992 оноос хойшхи хар үйл явдлыг нэрлэж байна

НИТХ-Н БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ 13-Р ТОЙРОГ Ч.ПҮРЭВЦЭРЭН

Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжиж байна (0 санал)
Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжихгүй байна (0 санал)
Баянзүрх дүүрэг 13-р тойрог

Нэр дэвшигчид өгсөн саналууд

Одоогоор санал байхгүй байна!

Цагаан жагсаалт