Иргэд 1992 оноос хойшхи хар үйл явдлыг нэрлэж байна

НИТХ-Н СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ 25-Р ТОЙРОГ Ц.УЯНГА

Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжиж байна (0 санал)
Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжихгүй байна (0 санал)
Сүхбаатар дүүрэг 25-р тойрог

Нэр дэвшигчид өгсөн саналууд

Цагаан жагсаалт