Иргэд 1992 оноос хойшхи хар үйл явдлыг нэрлэж байна

НИТХ-Н СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ 26-Р ТОЙРОГ Д.СҮХЖАРГАЛМАА

Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжиж байна (0 санал)
Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжихгүй байна (0 санал)
Сүхбаатар дүүрэг 26-р тойрог

Нэр дэвшигчид өгсөн саналууд

Цагаан жагсаалт