Иргэд 1992 оноос хойшхи хар үйл явдлыг нэрлэж байна

НИТХ-Н БАГАНХАНГАЙ ДҮҮРЭГ 44-Р ТОЙРОГ Д.ЭНХСАЙХАН

Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжиж байна (0 санал)
Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжихгүй байна (0 санал)
БАГАНХАНГАЙ ДҮҮРЭГ
44-р тойрог

Нэр дэвшигчид өгсөн саналууд

Одоогоор санал байхгүй байна!

Цагаан жагсаалт